Oleme 2010 a. alguses loodud ettevõte,
kelle peamisteks tegevusaladeks
on insenertehnilised lahendused
igapäevastes toimetamistes.

Referentsid

Referentsid - siit leiate mõningaid näiteid teostatud töödest

Elamu välispiirete soojustamine Tamsalus

Karjalauda ehitustööd

Karjalauda vee ja kanalisatsioonisüsteemi ning drenaaži, sadeveesüsteemi ja aluspinnase ehitustööd

Kortermaja välispiirete soojustamine Kadrinas

Alusplatsi ehitus ja asfalteerimine Harkus

Elamu ja kõrvalhoonete ümberehitamine puhkekompleksiks

Kiviõli kaevanduse laohoone

Kadrina koolimaja fassaadi rekonstrueerimine

Ehitustööd Vaala keskuses

Kaubanduskeskuse uue peasissekäigu ehitus ja siseruumide laiendus ning parkla laiendus

TOP