Oleme 2010 a. alguses loodud ettevõte,
kelle peamisteks tegevusaladeks
on insenertehnilised lahendused
igapäevastes toimetamistes.

Teenused

Meie kinnitatud pädevus majandustegevuse registris:

Kogu nimetatud tegevus on kindlustatud Codan Forskin AS Eesti filiaalis

Projekteerimine

EEP002103

Projekteerimine

Ehitusjuhtimine

EEJ002574

Ehitusjuhtimine

Omanikujärelvalve

EEO002472

Omanikujarelvalve

Ehitamine

EEH00541

Ehitamine

Meie peamised tegevusalad

Omame sertifikaati nõuetekohase ja usaldusväärse kohustuste täitmise eest.
  • Elu- ja mitteeluhoonete üldehitus
  • Hoonete ning rajatiste projekteerimine
  • Detailplaneerimine
  • Ehitusalased konsultatsioonid
  • Ehituse omanikujärelevalve teenus
  • Ülesmõõdistusprojektide koostamine
  • Vanade jooniste digitaliseerimine
  • Haljastuse planeerimine, ettevalmistus, hooldus ning rajamine
  • Kinnistute-, hoonete-ja rajatiste hooldus ning remont
TOP